Thông báo v/v thu bảo hiểm y tế bắt buộc của sinh viên năm học 2014-2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Thông báo

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư, số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ “ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT”;

Căn cứ Công văn số 706/BHXH-Q ngày 15/8/2014 của Bảo hiểm xã hội Quận Cầu Giấy về việc Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2014 -2015;

Do vậy từ ngày 01/01/2009 học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT.

Mức thu đối với HSSV: Bằng 3% mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại từng thời điểm. Trong đó Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí, HSSV phải đóng 70% theo công thức:

1.150.000đ x 3%   x 12 tháng   x 70%   = 289.800đ (hai trăm tám mươi chín nghìn tám trăm đồng)

Năm học 2014-2015 Phòng Đào tạo thông báo như sau:

1. Yêu cầu 100% HSSV các hệ Cao đẳng, Đại học của Học viện tham gia BHYT theo luật định.

- Các trường hợp sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách đã có thẻ BHYT ở địa phương cấp, hoặc đã mua thẻ BHYT ở nơi khác thì lớp lập danh sách và pho to thẻ nộp cho Quân y Học viện (thời gian cùng thời điểm nộp tiền của lớp).

2. Thời gian nộp tiền mua thẻ BHYT: Từ ngày 15/9/2014 tới ngày 15/10/2014. Nếu quá thời hạn này, cơ quan Quân y sẽ không chịu trách nhiệm về việc phát hành thẻ BHYT (riêng sinh viên Khóa 12 đề nghị nộp trước ngày 20/9/2014).

3. Địa điểm nộp: Ban Tài chính Học viện. (yêu cầu các Lớp trưởng lập danh sách, điền đầy đủ các thông tin theo mẫu và thu tiền theo lớp)

Số TT

Mã thẻ

BHYT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Nam (1) Nữ (0)

Lớp

Nơi đăng ký

KCB ban đầu

Số tháng tham gia

Số tiền

mua BHYT

Giá trị sử dụng

của thẻ BHYT

Ghi chú

Mã BV

CƠ SỞ

KCBBD

Từ

Đến

1

HS7 56

Nguyễn Văn A

01/01/2011

1

 

388

Quân y

HV KTQS

12

289,800

     
                         

- Sau đó gửi file danh sách của lớp đã nộp tiền mua thẻ BHYT và đã có thẻ cho Ban Quân y (tất cả các các trường hợp có thẻ bảo hiểm thì phải ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ , mã thẻ có file gửi kèm).

4. Mức đóng BHYT:

- Mức phí đóng: 289.800 đồng /12 tháng/sinh viên với giá trị thẻ (01/10/2014- 30/9/2015); (01/11/14 - 31/10/2015).

- Sinh viên đã mua thẻ năm học 2013-2014 thì căn cứ vào thời hạn sử dụng thẻ của mình có thể mua thẻ BHYT có GTSD thời hạn 9 tháng, 10,11,12 tháng cũng được miễn sao GTSD của thẻ chốt chung cho HSSV Học viện là 31/10/2015.

5. Cơ sở điều trị để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, khám bệnh kê đơn, cấp thuốc điều trị ngoại trú đó là:

- Bệnh xá Học viện kỹ thuật quân sự.

- Quân y khu vực Xuân phương (Khóa 13).

6. Cơ sở khám, chữa bệnh nội trú: Bệnh viện Y học cổ truyền Hà nội (khi cần điều trị nội trú, hoạc bệnh lý cần phải chuyển tuyến thì Quân y sẽ giới thiệu khám bệnh đến Bệnh viện này).

7. Thời gian và địa điểm nhận thẻ: sẽ có thông báo cụ thể (đề nghị các lớp khi lập danh sách kèm theo số điện thoại của Lớp trưởng để tiện liên hệ).

8. Chế tài sinh viên không tham gia BHYT:

Sinh viên không mua thẻ BHYT bị trừ điểm rèn luyện, không được xem xét khen thưởng, học bổng và chịu các hình thức kỷ luật theo quy định.

Nhận được Thông báo này yêu cầu các Khoa có Sinh viên dân sự quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến các sinh viên của mình./.

                                    


                                                                                                  

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Thượng tá Hoàng Xuân Tĩnh

 

Xem đầy đủ Thông báo