Kết quả kiểm tra nội dung hình thức LVCH K25A và Kế hoạch bảo vệ

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Thông báo

Khoa VTĐT xin thông báo kết quả kiểm tra nội dung, hình thức luận văn với các lớp cao học ngành Kỹ thuật Điện tử và Ra-đa - Dẫn đường trong file kèm theo dưới đây.

Danh sách kiểm tra luận văn K25A

Các trường hợp đủ điều kiện bảo vệ hoặc yêu cầu chỉnh sửa nhỏ cần hoàn thiện hồ sơ bảo vệ theo hướng dẫn của Phòng Sau Đại học.

Thời gian bảo vệ: ngày thứ Bảy 24/1/2014.

Kế hoạch bảo vệ chi tiết: xem cập nhật trên website của Khoa.

Chú ý: học viên có thể chỉ cần đóng 1 cuốn luận văn đã hoàn chỉnh bằng bìa cứng để nộp lưu tại thư viện. Các cuốn nộp cho hội đồng chấm có thể in 2 mặt và đóng bìa mềm.