Thay đổi thời gian thực hiện LVCH K25B

Đăng bởi: thong-bao-thay-doi-ke-hoach-LVCH-K25 Chuyên mục: Thông báo

Phòng SĐH thông báo thay đổi kế hoạch thực hiện LVCH cho các lớp cao học K25 theo file đính kèm

 

Xem: Toàn văn thông báo