Thông báo v/v tổ chức thi lại, học lại rút gọn cho sinh viên hệ cao đẳng và kỹ sư dân sự các khóa 6, 7

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Thông báo

Phòng Đào tạo có thông báo về việc tổ chức cho sinh viên hệ cao đẳng và hệ kỹ sư dân sự thi lại, học lại rút gọn. Xem toàn văn thông báo tại trang sau:

Thông báo của Phòng Đào tạo

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2