Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Thông báo
Căn cứ thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014 - 2015; Căn cứ Kế hoạch số 1918/KH-ĐTngày 26 tháng 6 năm 2015về việc thi kết thúc học phần học kỳ hè 2014 - 2015, Phòng Đào tạo thông báo việc điều chỉnh lịch thi các học phần của học kỳ hè theo thông báo sau: