Seminar luận án tiến sĩ ngày 31/8/2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Thông báo

Khoa xin thông báo lịch seminar luận án tiến sĩ như sau:

Tên đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa xuyên lớp cho mạng vô tuyến hợp tác

Nghiên cứu sinh: Hoàng Quang Trung

Đơn vị: Bộ môn Thông tin

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Xuân Nam

Thời gian: 14h00 thứ Hai, ngày 31/8/2015

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1.

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự.