Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of Admin User
Lịch bảo vệ luận văn cao học cho các lớp KTĐT và RĐ-DĐ K25A
by Admin User - Thursday, 15 January 2015, 04:49 PM
 

Xem lịch bảo vệ trong file PDF đính kèm

 
Picture of Admin User
Thông báo đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2014-2015
by Admin User - Thursday, 24 July 2014, 05:03 PM
 

Thông báo đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2014-2015

 
Picture of Admin User
Thông báo đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2014-2015
by Admin User - Friday, 27 June 2014, 02:40 PM
 

Sinh viên các khoá xem thông tin về việc đăng ký học phần cho Học kỳ 1 năm học 2014-2015 ở đây.

 
Picture of Admin User
Điểm thi Mạng Viễn thông
by Admin User - Friday, 27 June 2014, 02:37 PM
 

Đã có điểm thi môn học Mạng Viễn thông cho khoá 9.

 
Picture of Admin User
Thời khoá biểu Học kỳ hè 2014-2015
by Admin User - Friday, 27 June 2014, 02:37 PM
 

Thời khoá biểu Học kỳ hè 2014-2015. Các thày cô và sinh viên chú ý xem thông báo hủy học phần trước khi xem thời khoá biểu.

 

Skip courses

Courses


Cổng thông tin đào tạo
của Khoa Vô tuyến Điện tử được xây dựng nhằm mục đích quản lý khóa học trực tuyến, hỗ trợ đào tạo đại học theo chương trình tín chỉ.

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 Today Monday, 27 March 27 28 29 30 31