Tổ chức Hội thảo hướng nghiệp “Sinh viên và cơ hội việc làm tại Samsung Việt Nam

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của Đoàn cơ sở Khoa Vô tuyến điện tử, đặc biệt là kế hoạch hoạt động tháng thanh niên năm 2015, nhằm định hướng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng thuộc các Khoa: Vô tuyến điện tử, Kỹ thuật điều khiển, Công nghệ thông tin, Hàng không vũ trụ các kiến thức, kỹ năng và cơ hội việc làm tại Công ty Samsung Việt Nam, BCH Đoàn cơ sở Khoa Vô tuyến điện tử xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo hướng nghiệp “Sinh viên và cơ hội việc làm tại Samsung Việt Nam” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường trang bị cho sinh viên ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Cơ điện tử những hiểu biết về môi trường văn hóa doanh nghiệp, những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia thi tuyển tại Công ty Samsung.

- Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với các cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Quá trình tổ chức Hội thảo phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

- Từ 8h00 đến 8h30: Đón tiếp đại biểu, làm công tác tổ chức.

- Từ 8h30 đến 10h00: Trao đổi, tọa đàm tại Hội trường.

- Từ 10h00 đến 10h15: Giải lao, giao lưu với doanh nghiệp.

- Từ 10h15 đến 11h30: Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm tại Samsung.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 28/3/2015.

2. Địa điểm: Hội trường S5, khu A, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

3. Thành phần tham gia: 

Sinh viên hệ cao đẳng, đại học các ngành điện tử-viễn thông, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điều khiển, Cơ-Điện tử.

 

Toàn văn Kế hoạch

 

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2