Phát động cuộc thi "Thiết kế Điện tử" toàn Học viện 2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-VTĐT ngày 20/01/2015 của Khoa Vô tuyến Điện tử đã được Giám đốc Học viện phê duyệt;

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khoa Vô tuyến Điện tử xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử cho học viên, sinh viên trong Học viện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Tạo sân chơi cho học viên, sinh viên đam mê sáng tạo khoa học và tăng khả năng thực hành cho học viên, sinh viên các chuyên ngành nói chung và chuyên ngành Điện tử Viễn thông nói riêng, tăng cường giao lưu học hỏi của các học viên sinh viên đang học tập và yêu thích lĩnh vực thiết kế điện tử;

- Nâng cao khả năng nghiên cứu và thực hành, tạo sân chơi khoa học - công nghệ cho các đối tượng học viên, sinh viên trong toàn Học viện, hướng tới có các sản phẩm thực tế của học viên và sinh viên;

- Góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lý tưởng, hoài bão và ý thức chấp hành kỷ luật, nếp sống chính quy, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nâng cao kỹ năng hoạt động xã hội cho đoàn viên thanh niên;

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; lôi cuốn, thu hút đông đảo học viên và sinh viên tham gia.

II. CHỦ ĐỀ, THỂ LỆ, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Có thông báo chi tiết sau.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, ĐÁNH GIÁ, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Đối tượng

Tất cả học viên và sinh viên hệ đại học và cao đẳng của Học viện.

2. Hình thức

Sinh viên tự thiết kế, chế tạo một sản phẩm phần cứng hoàn chỉnh có thể ứng dụng trong thực tế thuộc các lĩnh vực điện tử, truyền thông, máy tính, cơ điện tử. Sản phẩm dự thi kèm theo một bản thuyết minh thiết kế và hướng dẫn sử dụng chi tiết.

3. Đánh giá

Các sản phẩm dự thi được Hội đồng đánh giá dựa trên bản thuyết minh sản phẩm, phần thuyết trình và trình diễn ứng dụng. Phần sơ tuyển dựa trên thuyết minh; phần chung kết dựa trên cả thuyết trình và trình diễn.

4. Cơ cấu giải thưởng

Tổng giải thưởng 17 triệu đồng tiền mặt.

- 01 Giải Nhất: 7 triệu đồng;

- 01 Giải Nhì: 5 triệu đồng;

- 01 Giải Ba: 3 triệu đồng;

- 02 Giải khuyến khích: 1 triệu đồng.

5. Kinh phí

- Nhà tài trợ;

- Hỗ trợ của Khoa và các Phòng, Ban liên quan.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Lễ phát động

- Thời gian: 15h00 ngày 24/4/2015;

- Địa điểm: Hội trường S5 - Khu A - Hà Nội;

- Thành phần:

+ Đại biểu khách mời: Thủ trưởng Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ bên ngoài Học viện;

+ Đại biểu lãnh đạo chỉ huy: P1, P2, P3, P4, P6, K12, K24, K31, K32, V3, d1, d2, d3, d4;

             + Học viên, sinh viên:

              ● Tiểu đoàn 3: Cử 200 học viên;

● Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Hàng không Vũ trụ, Khoa Vô tuyến Điện tử, Khoa Kỹ thuật điều khiển: Mỗi đơn vị cử 50 sinh viên dân sự.

2. Nộp hồ sơ

- Thời gian: từ 10/8/2015 - 18/8/2015; 16h00 ngày 10/12/2015 (Mốc thời gian mới)

- Địa điểm: Bộ môn Kỹ thuật Xung số-Vi xử lý (Phòng 1706 nhà S1).

3. Chấm sơ loại

- Thời gian: 19/8/2015 - 21/8/2015; 11/12/2015 - 14/12/2015 (Mốc thời gian mới)

- Địa điểm: Bộ môn Kỹ thuật Xung số-Vi xử lý (Phòng 1706 nhà S1);

- Thành phần: Ban chấm thi.

4. Chấm thuyết trình

- Thời gian: 24/8/2015 - 26/8/2015; 16/12/2015 - 18/12/2015

- Địa điểm: Phòng 1715 nhà S1;

- Thành phần: Ban chấm thi.

5. Công bố giải thưởng

- Thời gian: 21/12/2015;

- Địa điểm: Hội trường S5 - Khu A - Hà Nội;

- Thành phần:

+ Đại biểu khách mời: Thủ trưởng Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ bên ngoài Học viện;

+ Đại biểu lãnh đạo chỉ huy: P1, P2, P3, P4, P6, K12, K24, K31, K32, V3, d1, d2, d3, d4;

             + Ban Tổ chức, Ban Chấm thi;

             + Thành viên các đội tham gia thi;

+ Học viên, sinh viên trong Học viện.

V. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. PGS.TS Đỗ Quốc Trinh, Chủ nhiệm Khoa Vô tuyến Điện tử - Trưởng ban Tổ chức;

2. PGS.TS. Trần Xuân Nam, Phó chủ nhiệm Khoa Vô tuyến Điện tử - Phó trưởng ban Tổ chức;

3. TS. Hoàng Văn Phúc, Bộ môn Kỹ thuật Xung Số - Vi xử lý, Khoa Vô tuyến Điện tử - Ủy viên, Thư ký;

4. TS. Hoàng Xuân Tĩnh, Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên;

5. TS. Mai Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Khoa học Quân sự - Ủy viên;

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2