20/3/2018: SVMC TUYEN DUNG SINH VIEN TOT NGHIEP DAI HOC 2018

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Hiện tại, ngoài chương trình Tuyển dụng sinh viên học bổng STP và tuyển dụng các bạn sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng cho vị trí Kiểm thử phần mềm.

SVMC đã tuyển dụng các bạn sinh viên đã và sẽ tốt nghiệp năm 2018. Thông tin chi tiết có trong file ảnh đính kèm dưới đây.

8

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2