Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học dành cho học viên, sinh viên năm học 2014-2015 của Khoa Vô tuyến Điện tử. Sinh viên, học viên có nguyện vọng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học lựa chọn 1 trong các đề tài thuộc danh sách và liên hệ trực tiếp với giáo viên phụ trách. Tiêu chuẩn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định của Học viện.

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA HỌC VIÊN, SINH VIÊN

NĂM HỌC 2014 – 2015

TT

TÊN ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN/
(
Số ĐT liên hệ)

MỤC TIÊU

CỦA ĐỀ TÀI

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CỦA ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

1

Nghiên cứu, thiết kế mạng cảm biến không dây

- TS. Hoàng Văn Phúc (0964764546)

- KS. Đào Văn Lân (0989786547)

- Sinh viên nắm chắc thuật toán thu – phát không dây

- Sinh viên nắm được thuật toán mã hóa – giải mã dữ liệu thu – phát theo thuật toán AES

- Hiện thực hóa mạng đa cảm biến trên công nghệ cụ thể như dùng vi xử lý AVR, PIC,..., giao thức Zigbee

- Tìm hiểu giao thức các mạng không dây Zigbee, WBAN

- Tìm hiểu các loại cảm biến cơ bản theo một số ứng dụng cụ thể

- Tìm hiểu thuật toán mã hóa – giải mã AES

- Hiện thực hóa mạng đa cảm biến gồm 3-4 nút

Học viên thực hiện:

- Phan Văn Khấn

- Đỗ Thanh Huyền

2

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị từ xa ứng dụng trong nhà thông minh

- TS. Hoàng Văn Phúc (0964764546)

- KS. Đào Văn Lân (0989786547)

- Sinh viên nắm được giao thức mạng TCP/IP

- Sinh viên nắm được thuật toán mã hóa – giải mã dữ liệu thu – phát theo thuật toán AES

- Hiện thực hóa hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị từ xa ứng dụng trong nhà thông minh trên công nghệ cụ thể

- Tìm hiểu giao thức mạng TCP/IP

- Tìm hiểu thuật toán mã hóa – giải mã AES

- Tìm hiểu các loại cảm biến, đối tượng điều khiển cơ bản ứng dụng ứng dụng trong nhà thông minh

- Hiện thực hóa hệ thống giám sát, điều khiển thiết bị từ xa ứng dụng trong nhà thông minh trên công nghệ cụ thể

Học viên thực hiện:

1. Nguyễn Xuân Tây

2. Nguyễn Ngọc Huy

3. Nguyễn Trung Nguyên

4. Trương Đình Vy

3

Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên FPGA

- TS. Hoàng Văn Phúc (0964764546)

- ThS. Nguyễn Đình Tuấn

- Sinh viên nắm được các phương pháp xử lý tiếng nói và nhận dạng tiếng Việt

- Nắm chắc các phương pháp thiết kế và hiện thực hóa mạch số

- Phương pháp xử lý tiếng nói và nhận dạng tiếng Việt

- Các phương pháp thiết kế và hiện thực hóa mạch số

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Văn An – ĐTVT 10A

4

Nghiên cứu phương pháp trải phổ tín hiệu và hiện thực hóa trên FPGA

- KS. Nguyễn Văn Tình

- Nắm chắc thuật toán và ứng dụng của phương pháp trải phổ.

- Nắm chắc các phương pháp thiết kế và hiện thực hóa mạch số

- Nghiên cứu việc hiện thực hóa các khối số trong hệ thống thông tin sử dụng kỹ thuật trải phổ tín hiệu.

- Hiện thực hóa các khối thiết kế trên FPGA nhằm mục đích phục vụ thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

 

5

Nghiên cứu xây dựng thiết bị nhận dạng tiếng nói dựa trên công nghệ FPGA

TS. Vũ Văn Sơn

Dựa trên công nghệ FPGA để xây dựng một thiết bị có thể nhận dạng được tiếng nói

- NC về các đặc trưng của tiếng nói

- NC về kỹ thuật xử lý tiếng nói

- NC về công nghệ FPGA

- NC về kỹ thuật thiết kế mạch điện tử

- ứng dụng công nghệ FPGA để xây dựng một thiết bị có thể nhận dạng được tiếng nói

Yêu cầu:

- Đã biết cơ bản về FPGA, lập trình được căn bản một trong các ngôn ngữ VHDL, Verilog, C, Matlab

- Đọc được tài liệu tiếng Anh.

( Đã có Học viên)

6

NC mô hình mạng Nơron và ứng dụng

TS. Vũ Văn Sơn

Xây dựng được mô hình mạng Nơron và thử nghiệm một số ứng dung cụ thể trong kỹ thuật trên mô hình này.

- NC xây dựng mô hình mạng Nơron

- Thử nghiệm một số ứng dung cụ thể trên mô hình mạng Nơron được nghiên cứu.

Yêu cầu:

- Lập trình được căn bản một trong các ngôn ngữ C, Matlab, Visual, Basic...

7

Nghiên cứu thiết kế bộ lọc thích nghi trên board mạch ML506

TS. Vũ Văn Sơn

- Kiến thức về lọc số

- Công nghệ FPGA

- Thiết kế bộ lọc

- Lọc số

- Ngôn ngữ VHDL, Verilog

- Thiết kế mạch điện tử

Đã có Sinh viên

8

NC xây dựng hệ thống đo lường các tín hiệu của một số loại cảm biến ứng dụng trong công nghiệp.

ThS. Nguyễn Công Đại

Thiết kế hệ thống(phần mềm+ phần cứng) để đo lường và xử lí các dạng tín hiệu cảm biến trong công nghiệp.

- NC thu thập dữ liệu phân tích và phân lớp theo dạng tín hiệu cảm biến công nghiệp.

- Thiết kế bo mạch thu nhận và tiền xử lí tín hiệu

- Lập trình phần mềm trên máy tính để hiển thị và lưu trữ dữ liệu.

- Ghép nối hệ thống và hiệu chỉnh

1- Ngô Vũ Thái ĐTVT9B

2. Trần Đức Công ĐTVT9B

3. Đoàn Việt Hùng ĐTVT9B

9

NC khai thác kít FPGA ML506, xây dựng một số ứng dụng: thiết kế bộ lọc số trên nền FPGA để xử lí tín hiệu Audio.

ThS. Nguyễn Công Đại

- NC phân tích các ngoại vi trên kít ML506.

- NC khai thác chức năng của các module ngoại vi.

- Lập trình kết nối các ngoại vi với chíp FPGAVirtex 5

- Thiết kế bộ lọc số xử lí tín hiệu audio trên nền FPGA và Matlab Simulink ứng dụng chức năng System Generator.

1. Nguyễn Văn An ĐTVT10A

2. Nguyễn Dương Dũng ĐKTĐ10

3. Bùi Thanh Xuân RĐ HQ 47

10

Thiết kế thiết bị tự động thông báo qua mạng điện thoại di động.

TS. Lê Hải Nam

ThS. Nguyễn Hữu Thọ

KS. Đàm Đức Thuận

Thiết kế thiết bị có khả năng tự động chọn lọc thông tin trong cơ sở dữ liệu có sẵn chuyển qua mạng điện thoại di động bằng hình thức tin nhắn.

- Khảo sát cơ sở dữ liệu

- Xây dựng phần cứng và phần mềm chọn lọc dữ liệu và điều khiển việc truyền dữ liệu

- Thử nghiệm

 

11

NC ảnh hưởng của CFO và tạp âm pha lên các hệ thống đơn sóng mang và biện pháp khắc phục.

ThS. Nguyễn Thành

Tìm hiểu các ảnh hưởng tiêu cực do sai lệch sóng mang và tạp âm pha tác động lên chất lượng kênh đường lên hệ thống 4G. Đề xuất các biện pháp khắc phục và mô phỏng.

- Mô hình tạp hóa âm pha

- Đánh giá tác động đồng thời của sai lệch sóng mang và tạp âm pha xuất phát từ thiết bị cầm tay trong mạng 4G.

- Các giải pháp cải thiện chất lượng thu.

- Mô phỏng

 

12

NC thiết kế máy thu phát vô tuyến có tích hợp chức năng định vị làm việc ở dải sóng cực ngắn.

TS. Phạm Xuân Nghĩa

KS. Hoàng Thanh Tùng

KS. Đàm Đức Thuận

NC khả năng tích hợp chức năng định vị vào máy thu phát vô tuyên dải sóng cự ngắn

- Xây dựng sơ đồ khối máy thu phát sóng cực ngắn

- Xây dựng phương án tích hợp chức năng định vị GPS vào máy thu phát sóng cực ngắn.

 

13

NC, đánh giá chất lượng của kỹ thuật giải mã mềm cho mã khối

TS. Phạm Xuân Nghĩa

NC kỹ thuật giải   mềm cho một số loại mã khối, đánh giá chất lượng kỹ thuật giải mềm cho mã khối trên kênh Gauss và fading

- Tìm hiểu niệm Syndrome mềm

- Xây dựng ma trận kiểm tra tương đương

- Đánh giá chất lượng kỹ thuật giải mềm cho mã LDPC trên kênh Gauss và fading

 

14

NC thiết kế thiết bị điều khiển hệ thống truyền thanh qua mạng GPRS

TS. Phạm Xuân Nghĩa

KS. Hoàng Thanh Tùng

Thiết kế bộ điều khiển truyền thanh cấp huyện thông qua mạng thông tin di động GPRS

- Tìm hiểu về hệ thống truyền thanh cấp huyện , xã

- Xây dựng sơ đồ hệ thống điều khiển hệ thống truyền thanh qua mạng GPRS.

 

15

Thiết kế anten mạng pha sử dụng cho các trạm BTS

TS. Nguyễn Quốc Định

0985-999-002

- Đề xuất cấu trúc anten mạng pha sử dụng cho các trạm BTS với ảnh hưởng tương hỗ giữa các trạm nhỏ;

- Tối ưu cấu trúc anten.

- Sử dụng phần mềm mô phỏng, tính toán thiết kế anten phẳng

- Thiết kế anten mạng pha nhiều chấn tử

- Tính toán các tham số kỹ thuật của anten

 

16

Thiết kế anten 2 băng tần sử dụng cho di động 3G và 4G

TS. Nguyễn Quốc Định

0985-999-002

- Đề xuất mẫu anten sử dụng đồng thời cho 3G và 4G.

- Sử dụng phần mềm mô phỏng để tính toán, tối ưu cấu trúc của anten sử dụng đồng thời cho di dộng 3G và 4G;

- Tính toán các tham số kỹ thuật của anten đề xuất;

- Chế thử và đo kiểm mẫu anten đề xuất.

 

17

Thiết kế bộ khuếch đại tạp âm thấp dùng cho các đài radar băng X

ThS. Nguyễn Thùy Linh

0983-310-441

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán và tối ưu các tham số của bộ khuếch đại tạp âm thấp;

- Chế thử và đo kiểm các tham số

- Phương pháp tính toán;

- Sử dụng phần mềm mô phỏng để tính toán, tối ưu tham số của bộ khuếch đại theo yêu cầu cho trước (Hệ số khuếch đại, hệ số tạp, dải thông...);

- Chế thử và đo kiểm tham số.

 

18

- Nghiên cứu phương pháp gây nhiễu tự động dựa trên cơ sở chọn lọc tín hiệu

TS Nguyễn Tiến Tài

- Phân tích cấu trúc tín hiệu.

- Xác định số, trên cơ sở đó có thể nhận dạng tín hiệu

- Thiết kế các bộ lọc theo các miền tham số.

- Thiết kế bộ ra quyết định.

 

19

- Nghiên cứu các bộ điều chế và giải điều chế số.

PGS,TS Nguyễn Huy Hoàng- KS Trần Thái Hà

-Làm chủ công nghệ FPA

-Sử dụng phần mềm ISE trong thiết kế xây dựng các bộ phân tích FFT, các bộ điều chế và giải điều chế số

Thiết kế và viết chương trính xây dựng bộ phân tích FFT, bộ lọc số, bộ điều chế và giải điều chế số

 

20

- Nghiên cứu, thiết kế thiết bị mã hóa, giải mã mã Hamming

- Nghiên cứu, thiết kế thiết bị mã hóa, giải mã mã BCH

Phạm Khắc Hoan

     

21

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị thí nghiệm đo kiểm các loại vật liệu ngụy trang vô tuyến

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Tiến Thái

Trần Thái Hà

Đánh giá khả năng năng hấp thụ sóng điện từ các vật liệu vô tuyến

Thiết kế thiết bị thí nghiệm đo kiểm các tham số hấp thụ, phản xạ các loại vật liệu ngụy trang

 

22

Thiết kế hệ thống kiểm soát giao thông thông minh

PGS.TS Trần Xuân Nam

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống kiểm soát giao thông thông minh cho phép nhận dạng đối tượng vi phạm luật lệ giao thông, phạt điện tử và gửi thông báo cho chủ phương tiện.

-Nghiên cứu hệ thống nhận dạng RFID, nhận dạng ảnh

- Nghiên cứu hệ thống quản lý và tính cước điện tử

- Nghiên cứu hệ thống truyền dữ liệu qua mạng di động và Internet

Yêu cầu: - sinh viên có khả năng và yêu thích lập trình vi điều khiển

MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thiết bị lõi viễn thông (VTCore) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất tổng đài, thiết bị lõi viễn thông của mạng thông tin di động GSM, UMTS, LTE... Theo định hướng, tới năm 2015, có thể cung cấp sản phẩm lõi viễn thông Made in Việt Nam chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước.

Để đáp ứng được nhu cầu nhân sự cho hoạt động nghiên cứu phát triển, trong năm 2014, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công tác và số lượng như sau:

STT

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu tuyển dụng

Số lượng

tuyển dụng

1

Kỹ sư thiết kế phần cứng PCB/PWB ( MS: 01)

 1. Mô tả công việc:

-      Thiết kế sơ đồ nguyên lý, thiết kế layout board mạch số, tương tự, cao tần.

-      Mô phỏng hoạt động của phần cứng.

-      Lắp ráp, đo đạc, đánh giá các tham số của sản phẩm.

 1. Yêu cầu

-     Yêu cầu chung:

+ Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc sau đại học loại Khá trở lên (Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi và xuất sắc; các ứng viên đạt giải quốc gia và quốc tế; ứng viên đã từng tham gia các hoạt động NCKH, Robocon, có các sản phẩm điện tử ứng dụng trong thực tiễn hoặc làm việc trực tiếp, nghiên cứu chế tạo mạch điện tử, các thiết bị thu phát, điều khiển)

+ Chuyên ngành: Điện tử, Điện tử viễn thông, Tự động hóa, Cơ điện tử.

-     Yêu cầu chuyên môn:

+ Có kinh nghiệm về thiết kế bo mạch.

+ Kiến thức phân tích hệ thống.

+ Nắm vững lý thuyết cơ bản về mạch số, mạch tương tự, cao tần.

+ Có kiến thức về thiết kế mạch số tốc độ cao, mạch tương tự và mô phỏng mạch.

+ Hiểu biết về lý thuyết mạch số, tương tự, RF, thiết kế nguồn.

+ Biết phân tích và thiết kế sơ đồ nguyên lý, thiết kế layout trên các phần mềm: Altium, Orcad…

+ Có kinh nghiệm lập trình mạng, phát triển phần mềm và kiến thức nhân hệ điều hành trên Linux/Unix là một lợi thế

-     Yêu cầu khác:

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt;

+ Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

+ Ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thành thạo; có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC – 550 điểm trở lên.

5

2

Kỹ sư thiết kế cao tần

( MS:02)

 1. Mô tả công việc:

-      Thiết kế, mô phỏng, chế tạo, thử nghiệm các hệ thống máy thu, máy phát, máy tạo tín hiệu cao tần, mạch khuếch đại công suất, mạch lọc, mạch khuếch đại tạp âm thấp, các mạch điện siêu cao tần khác, các hệ truyền sóng định hướng và các ứng dụng liên quan.

 1. Yêu cầu

-     Yêu cầu chung:

+ Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc sau đại học loại Khá trở lên. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi và xuất sắc; đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế; tham gia Nghiên cứu khoa học/ Làm thí nghiệm tại các phòng Lab, đặc biệt là các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mạch siêu cao tần và tương tự

+ Chuyên ngành: Điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Siêu cao tần; kỹ thuật mạch tương tự.

-     Yêu cầu chuyên môn:

+ Kiến thức phân tích hệ thống.

+ Nắm vững lý thuyết cơ bản về mạch số, mạch tương tự, cao tần.

+ Có kiến thức về thiết kế mạch số tốc độ cao, mạch tương tự và mô phỏng mạch.

+ Hiểu biết về lý thuyết mạch số, tương tự, RF, thiết kế nguồn.

+ Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế, mô phỏng chuyên dụng như: Agilent ADS, ANSYS HFSS, CST, AWR, Cadence Orcad/Allegro…

+ Biết sử dụng các máy đo chuyên dụng như phân tích phổ, máy tạo tín hiệu vector, máy phân tích mạng

-     Yêu cầu khác:

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt;

+ Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

+ Ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thành thạo; có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC – 550 điểm trở lên.

5

3

Kỹ sư lập trình nhúng

( MS: 03)

 1. Mô tả công việc:

-      Tối ưu hệ thống đảm bảo hệ thống ổn định đáp ứng được số lượng yêu cầu lớn trong một thời điểm.

-      Nghiên cứu các công nghệ mới áp dụng vào phần mềm nhằm tăng tính ổn định, hiệu năng cho hệ thống, đảm bảo hệ thống có thể mở rộng được theo chiều ngang khi lượng người sử dụng tăng lên.

-      Nghiên cứu, xây dựng các Framework theo các mô hình, chuẩn của các tổ chức viễn thông

-      Lập trình trên hệ điều hành, lập trình nhúng, lập trình điều khiển

 1. Yêu cầu:

-      Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên

-      Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

-      Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống linux, solaris

-      Có kinh nghiệm lập trình DSP, ARM, Multi- Core

-      Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình hệ thống trên nền tảng Java, C++.

-      Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên nghành và giao tiếp bằng tiếng Anh.

-      Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt;

-      Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

45

4

Kỹ sư Đo kiểm Điện tử Viễn thông

 1. Mô tả công việc

-      Nghiên cứu các tiêu chuẩn dân sự về viễn thông trong nước và quốc tế.

-      Nghiên cứu về nguyên lý hoạt động của các phương tiện đo (vô tuyến, cao tần).

-      Nghiên cứu và xây dựng các bài đo cho sản phẩm (vô tuyến, cao tần).

-      Đo kiểm các chỉ tiêu theo các bài đo đã được xây dựng.

 1. Yêu cầu:

-     Yêu cầu chung:

+ Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc sau đại học loại Khá trở lên. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi và xuất sắc; đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế; tham gia Nghiên cứu khoa học/ Làm thí nghiệm tại các phòng Lab, đặc biệt là các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mạch siêu cao tần và tương tự

+ Chuyên ngành: Điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Siêu cao tần; kỹ thuật mạch tương tự.

-     Yêu cầu chuyên môn:

+ Nắm vững kiến thức về lý thuyết về các loại thiết bị sóng cao tần, các thiết bị vô tuyến trong lĩnh vực viễn thông, điện tử.

+ Nắm vững về các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực sóng cao tần hoặc lĩnh vực điện tử, viễn thông.

+ Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác trong và ngoài nước về tư vấn, cung cấp các giải pháp đo kiểm, kiểm định, đánh giá sản phẩm.

+ Sử dụng các loại máy đo chuyên dụng như máy phân tích phổ, máy tạo tín hiệu vector, máy phân tích mạng,…

+Có kỹ năng và kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử đo kiểm điện tử viễn thông.

 

5

Kỹ sư giải pháp viễn thông ( MS: 04)

 1. Mô tả công việc

-      Nghiên cứu tìm hiểu các chuẩn viễn thông.

-      Phân tích, xây dựng yêu cầu nghiệp vụ hệ thống

-      Phân tích, xây dựng yêu cầu phi chức năng hệ thống

-      Thiết kế hệ thống, xây dựng giải pháp nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật cho hệ thống.

-      Thực hiện đánh giá, lựa chọn công nghệ

-      Hỗ trợ phát triển về kỹ thuật, giải pháp.

 1. Yêu cầu

-      Tốt nghiệp loại khá trở lên , hệ chính quy ngành công nghệ thông tin

-      Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về phát triển ứng dụng trên hệ điều hành Linux, Solaris.

-      Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lập trình hệ thống trên nền tảng Java, C++.

-      Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tham gia phát triển các hệ thống liên quan đến viễn thông.

-      Tham gia xây dựng giải pháp và thiết kế cho ít nhất 2 hệ thống phần mềm viễn thông lớn.

-      Làm việc độc lập và theo nhóm.

-      Lập kế hoạch và tổ chức lực hiện công việc

-      Giao tiếp tốt ( bằng lời và bằng văn bản).

-      Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành và có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh

-      Cẩn thận và tuân thủ.

-      Linh hoạt, nhiệt tình với công việc.

-      Trung thực, khiêm tốn, hòa đồng.

-      Có tinh thần cầu tiến, tinh thần học hỏi.

15

 

6

Kỹ sư phát triển phần mềm( MS:05)

 1. Mô tả công việc

-  Tham gia và trực tiếp nghiên cứu, xây dựng giải pháp, phát triển các hệ thống lõi viễn thông.

-  Đây là các sản phẩm đòi hỏi tính ổn định, hiệu năng cao và xử lý giao dịch thời gian thực (real time).

-  Tham gia triển khai các dự án theo yêu cầu.

-  Làm việc theo qui trình phát triển phần mềm.

 1. Yêu cầu

Yêucầu cơ bản:
-Độ tuổi: dưới 35, ưu tiên Nam giới

-Tốt nghiệp Đại học hệ chính qui, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông...
-Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: C/C++ hoặc Java
-Tốt nghiệp Đại học bằng khá trở lên hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm
-Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Ưu tiên có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC – 500 điểm trở lên
-Có khả năng nghiên cứu, nắm bắt nhanh kiến thức, ham thích công nghệ, tư duy sáng tạo

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, thực hiện nhiều công việc một lúc với chất lượng tốt
Yêu cầu nâng cao:

-Có kinh nghiệm về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và design patterns

-Có kiến thức, kinh nghiệm về lập trình framework, platform nền tảng để phát triển các sản phẩm

-Có kinh nghiệm lập trình với các hệ thống xử lý thời gian thực
-Có kiến thức về lập trình giao tiếp mạng TCP/UDP

-Có kinh nghiệm lập trình mô hình phân tán (distributed system)

-Có kinh nghiệm về UML (class, sequence)

Ưu tiên:
-Các sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi/Xuất sắc hoặc đã từng đạt giải Quốc gia, Quốc tế hoặc từng học các trường Chuyên cấp 3, hoặc lớp Kĩ sư tài năng các trường Đại học lớn hoặc tốt nghiệp tại các trường Đại học có uy tín trên thế giới

-Đã từng làm lập trình outsourcing cho thiết bị Viễn thông như Tổng đài, Ứng dụng lõi.., thiết bị Mạng như Router, Firewall, L3 Switch, MetroSwitch...
-Có kiến thức tốt về mạng Viễn thông – GSM, UMTS, LTE…
-Có kinh nghiệm về lập trình với DB dựa trên các opensoure, có kinh nghiệm lập trình tối ưu với 1 trong các loại DB như: Oracle, DB2, MySQL,..Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế về DB

-Có kinh nghiệm về hệ điều hành Linux/Unix và lập trình Kernel OS

-Có kinh nghiệm về thiết kế và lập trình giao thức (Protocol design)

-Có kinh nghiệm về Cloud, Client/Server

-Có kinh nghiệm lập trình xử lý media, streaming, phát triển video/audio codec

200

7

Kỹ sư kiểm thử phần mềm

( MS: 06)

 1. Mô tả công việc

-      Xây dựng test case, test data.

-      Tham gia kiểm thử hệ thống phần mềm viễn thông.

-      Xây dựng tài liệu dự án, đào tạo hướng dẫn sử dụng.

-        Tích hợp các sản phẩm phần cứng và phần mềm để kiểm tra tương thích và hoạt động.

-        Phát triển các công cụ, bài test, cơ sở hạ tầng (phần cứng / phần mềm hoặc tổng hợp) để thử nghiệm các sản phẩm trong các dự án theo chỉ tiêu kỹ thuật mục tiêu.

-        Tham gia tư vấn quá trình thiết kế đảm bảo các chỉ tiêu DFT và các điều kiện kiểm chuẩn.

-        Chủ trì thực hiện kiểm chuẩn các sản phẩm

-        Tham gia triển khai đào tạo khách hàng.

 1. Yêu cầu:

- Độ tuổi: dưới 35 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc sau Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông (ưu tiên hồ sơ tốt nghiệp thuộc các trường Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.Tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc; đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế)

- Biết sử dụng 1 trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sau: MySQL, MSSQL Server, Oracle

- Có kỹ năng và kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử dựa trên các tài liệu phân tích thiết kế

-Có kiến thức về lập trình

- Nắm rõ các quy trình phát triển/kiểm thử phần mềm

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin tốt (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC từ 450 điểm trở lên)

- Có khả năng nắm bắt, tự học hỏi và nghiên cứu kỹ thuật & công nghệ mới

- Tư duy logic, xử lý vấn đề & thuật toán tốt

- Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm, nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc

- Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt

- Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ Kiểm thử như ISTQB, CSTE, đã có kinh nghiệm kiểm thử, lập trình, hiểu biết về các tool test tự động, về hệ điều hành Linux/Unix.

- Ưu tiên các ứng viên có khả năng lập trình, đã tham gia kiểm thử các hệ thống lõi viễn thông

50

8

Kỹ sư Quản lý chất lượng

( MS: 07)

 1. Mô tả công việc

-  Xây dựng quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn,… liên quan đến sản xuất: quy chế quản lý sản xuất, quy trình phát triển sản phẩm, quy trình giải pháp, quy trình phát triển, quy trình kiểm thử, quy trình triển khai, hướng dẫn quản lý cấu hình,…

-  Xây dựng các tiêu chí KPI đánh giá chất lượng sản phẩm, dự án, nhân sự,…

-  Hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá các dự án.

-  Kiểm soát chất lượng đầu ra sản phẩm.

-  Xây dựng kế hoạch và báo cáo định kỳ về công tác sản xuất.

-  Thực hiện đào tạo và kiểm tra nắm bắt quy trình của các đội dự án định kỳ

-  Rà soát quy trình, quy định và đề xuất cải tiến.

 1. Yêu cầu

Yêucầu cơ bản:
-Độ tuổi: dưới 35, ưu tiên Nữ giới

-Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông...
-Tốt nghiệp Đại học bằng khá trở lên hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm.
-Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Ưu tiên có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC – 500 điểm trở lên
-Có khả năng nghiên cứu, nắm bắt nhanh kiến thức, ham thích công nghệ, tư duy sáng tạo

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, thực hiện nhiều công việc một lúc với chất lượng tốt
Yêu cầu nâng cao:

-Có các chứng chỉ liên quan đến CMMI, Agile

-Có các sáng kiến trong việc đề xuất cải tiến quy trình phát triển phần mềm.

-Có các sáng kiến ý tưởng quản lý tốt nguồn lực sản xuất.

Ưu tiên:
-QA lead, Tester Lead có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất và quản lý chất lượng.

5

9

Chuyên gia Cơ sở dữ liệu

( MS: 08)

 1. Mô tả công việc

-      Trực tiếp tham gia các công việc liên quan đến các nguồn CSDL lớn, phức tạp.

-      Tham gia phát triển các ứng dụng viễn thông trên Oracle Server

-      Nghiên cứu và phát triển các bài toán về Data mining trong lĩnh vực viễn thông.

 1. Yêu cầu

-      Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, toán tin hoặc chuyên ngành liên quan

-      Hiểu biết về CSDL, Datawarehouse, BI của các hãng Oracle, IBM, Microsoft

-      Có kinh nghiệm về hệ thống nhiều platform khác nhau như UNIX (AIX, Solaris, HP-UX), windows, Linux.

-      Có kiến thức trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu lớn như Oracle, SQL server, DB2… trong môi trường Window, Linux.

-      Ưu tiên người có các chứng chỉ quốc tế về Oracle (OCA,OCP) và các kiến thức về Datamining.

-      Ưu tiên người có kinh nghiệm về Oracle từ 2-5 năm.

3

10

Nhân viên kinh doanh

 1. Mô tả công việc:

-  Khảo sát thị trường trong và ngoài nước về nhu cầu sử dụng sản phẩm của đơn vị, đồng thời tìm hiểu, đánh giá năng lực của các đối thủ cạnh tranh nếu có.

-  Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển cho từng dòng sản phẩm phù hợp cho mỗi thị trường.

-  Xây dựng chỉ tiêu doanh số, lên kế hoạch và giám sát quá trình thực hiện để đảm bảo doanh thu cho từng thị trường.

-  Hỗ trợ các bộ phận liên quan phát triển và triển khai các dự án kinh doanh cho các khách hàng tại thị trường.

-  Tìm kiếm, tiếp xúc và trực tiếp tư vấn giải pháp cho các khách hàng tiềm năng theo định hướng chiến lược của đơn vị.

-  Làm hồ sơ thầu và tham gia đấu thầu, hoàn thiện hợp đồng.

 1. Yêu cầu:

-Nam/Nữ, hình thức ưa nhìn < 35 tuổi

-Tốt nghiệp Đại học các trường chuyên ngành kinh tế, ngoại thương. Ưu tiên người học ĐH tại các nước Anh, Mỹ, Úc hoặc có kinh nghiệm về kinh doanh các sản phẩm CNTT và Viễn thông

-Trình độ tiếng Anh: thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ưu tiên có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC – 650 trở lên

-Có kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ

-Có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

-Có khả năng lập kế hoạch tốt

-Có kỹ năng đàm phán, thương lương

-Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

-Có tư duy sáng tạo và khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm làm việc trong các Công ty cung cấp Thiết bị Viễn thông như ZTE, Huawei, Ericsson, Nokia, Cisco, Polycom, Genesys, Avaya …

 

 

11

Kỹ sư Linh kiện và quản lý sản suất ( MS: 09)

 1. Mô tả công việc

-        Thực hiện tìm kiếm , đánh giá các kênh cung cấp vật tư, linh kiện

-        Quản lý rủi ro kênh cung cấp linh kiện

-        Kiểm chuẩn và lựa chọn linh kiện, quản lý vòng đời của linh kiện.

-        Đánh giá và tối ưu linh kiện sử dụng để đảm bảo cả về mặt kỹ thuật và giá thành đáp ứng yêu cầu của thị trường.

-        Tham gia vào các công đoạn liên quan trong 1 vòng đời của sản phẩm để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

 1. Yêu cầu

-        Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông hoặc tương đương

-        Tối thiều 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chuyên môn liên quan ( linh kiện điện tử, các kênh phân phối, cung cấp trong và ngoài nước)

-        Ưu tiên ứng viên nắm vững về các đặc tính, thông số của linh kiện và có mối quan hệ tốt với các nhà sản xuất, nhà cung cấp linh kiện có uy tín trên thế giới.

-        Có kinh nghiệm làm việc theo nhóm và áp lực công việc cao

-        Thành thạo tiếng Anh

3

12

Kỹ sư Thiết kế Module Số

( kỹ sư thiết kế xử lý tín hiệu số ) ( MS: 10)

 1. Mô tả công việc

-        Tìm hiểu, nghiên cứu cải tiến và phát triển các thuật toán xử lý tín hiệu số (thuật toán chung và đặc thù) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án.

-        Tối ưu hóa thuật toán cho yêu cầu về tài nguyên, tốc độ…

-        Thiết kế, thực hiện, và đánh giá độ tin cậy của hệ thống xử lý tín hiệu số.

-        Thiết kế và thực hiện các hệ thống nhúng.

-        Thực hiện giao tiếp giữa hệ thống nhúng với hệ thống xử lý tín hiệu số và với các hệ thống khác (Windows, Linux, QNX)

-        Phát triển và kiểm tra các thuật toán xử lý tín hiệu sử dụng các phần mềm chuyên dụng (Matlab, System Gen).

 1. Yêu cầu

-        Dưới 35 tuổi

-        Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc sau Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT/ Điện tử Viễn thông/ Tự động hóa. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi và xuất sắc; đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế.

-        Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý tín hiệu.

-        Nắm vững về lý thuyết xử lý tín hiệu

-        Kiến thức về hệ thống số

-        Nắm vững quy trình thiết kế, phát triển thuật toán.

-        Kiến thức về ngôn ngữ lập trình Matlab, HDL

-        Kỹ năng lập trình hệ thống nhúng dựa trên các lõi vi xử lý như Nios, Power PC, hoặc MicroBlaze.

-        Lập trình thành thạo các ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL hoặc Verilog HDL).

-        Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ thiết kế FPGA như: Matlabs, Simulink, Quartus (hoặc tương đương), DSP Builder (hoặc tương đương), Modelsim (hoặc tương đương),…

-        Kỹ năng sử dụng các board phát triển ứng dụng FPGA của Altera hoặc Xilinx.

-        Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi.

-        Có khả năng chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-        - Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thành thạo; có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC – 550 điểm trở lên.

5

13

Chuyên gia mô phỏng và phân tích nhiệt ( MS: 11)

 1. Mô tả công việc

-        Mô phỏng, phân tích và tính toán nhiệt, tản nhiệt theo tiêu chuẩn đặt ra;

-        Tính tóan các tham số kích thước, trọng lượng thiết bị theo sơ đồ phối trí tổng thể;

-        Thiết kế bản vẽ lắp ráp;

-        Xây dựng tài liệu điều kiện nghiệm thu.

 1. Yêu cầu

-    Dưới 45 tuổi

-    Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc sau Đại học loại Khá/Giỏi trở lên chuyên ngành Chế tạo máy/Năng lượng/Nhiệt Lạnh.

-    Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi và xuất sắc hoặc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành; đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế.

-    Có kiến thức hiểu biết về mô phỏng và phân tích  nhiệt

-    Có kinh nghiệm về sử dụng các hệ phân tích nhiệt

-    Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá.

-    Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc

-    Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi, không tư lợi cá nhân

-    Có khả năng chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-   Ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thành thạo (Ưu tiên có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC – 650 điểm trở lên.)

2

14

Kỹ sư an toàn bảo mật

( MS: 12)

 1. Mô tả công việc:

-  Quản trị, giám sát, thiết lập các tiêu chuẩn chính sách bảo mật cho các hệ thống mạng, hệ thống viễn thông .

-  Thử nghiệm, triển khai các giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng, truyền thông

-  Thực hiện kiểm tra, phân tích, đánh giá an toàn bảo mật của các hệ thống mạng, truyền thông định kỳ hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo

-  Xem xét, phân tích, đánh giá, thiết kế và đề xuất mô hình kết nối mạng của các hệ thống được triển khai tại đơn vị

-  Phân tích, kiểm duyệt, đánh giá mức độ an toàn của các hệ thống ứng dụng, phần mềm, thệ thống Website, CSDL.

 1. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, Học viện Bưu chính viễn thông, hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;
- Chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin ứng dụng.
- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong công tác liên quan đến hệ thống phát triển ứng dụng, quản trị website, quản trị database;
- Hiểu biết về cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình cơ bản java, .net, c,..; hệ thống Website, CSDL; Có kiến thức về các hệ điều hành windows, Unix, Linux, AS/400,…hệ quản trị CSDL DB2, Oracle, SQL Server;

Có kiến thức về an toàn bảo mật và điều tra tội phạm máy tính. Có khả năng tìm, thực hiện tấn công, khai thác lỗ hổng bảo mật.

3

15

Kỹ sư thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp

( MS: 13)

 1. Mô tả công việc

-    Phụ trách, đảm nhiệm các công việc liên quan đến thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp

-    Liên kết chặt chẽ với bộ phận sản xuất nâng cao tiến độ công tác

-    Thiết kế, đọc, tách bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí, kết cấu kim loại…

 1. Yêu cầu

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên

-    Kỹ năng thiết kế tốt hiểu biết và nắm vững kỹ thuật thiết kế, sản xuất cơ khí, trang thiết bị máy móc có khí

-    Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

-    Thành thạo ngoại ngữ ( đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật cơ khí bằng tiếng anh )

-    Có khả năng làm việc nhóm,

-    Có tinh thần cầu tiến, tinh thần học hỏi.

5

Quyền lợi được hưởng:

-        Mức lương hấp dẫn theo năng lực (có thể từ 5 triệu/tháng – 100 triệu/tháng);

-        Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành;

-        Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

-        Được tiếp xúc và làm chủ các công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Hồ sơ dự thi tuyển gồm:

 1. Gửi CV bản mềm kèm bảng điểm (đối với sinh viên năm cuối) trực tiếp về địa chỉ email (thay (a) bằng @ khi gửi email):th_sxtbvt_vtict(a)viettel.com.vnhoặcktcn_sxtbvt_vtict(a)viettel.com.vn

Trong CV ghi rõ vị trí xin dự tuyển, số CMTND

 1. Trong trường hợp gửi bản cứng:

Thủ tục hồ sơ gồm:

-        03 ảnh 3x4; Đơn đăng ký dự tuyển; SYLL có xác nhận của chính quyền địa phương; Giấy khai sinh; CMND photo; Giấy khám sức khỏe (6 tháng gần nhất); Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ liên quan; Bảng điểm Đại học.

-        Thông tin cá nhân: Ghi rõ năng lực, kinh nghiệm và quá trình công tác cá nhân (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).  

-        Hồ sơ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Liên hệ nhận hồ sơ:

-        Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thiết bị lõi viễn thông - Tầng 2, Tòa nhà Thái Hải, số 93B Phố Trung Kính, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

-        Hoặc gửi CV ứng viên và bảng điểm vào địa chỉ(thay (a) bằng @ khi gửi email):Vtcore.tuyendung(a)gmail.com

-        Mọi chi tiết liên hệ: 04.626.91496 (Mrs Loan, Mr Thịnh ), Hotline: 0987018688 (Mrs Hạnh).

Nhận lời mời của Khoa Vô tuyến Điện tử GS. TS. Yoshihide Yamada thuộc  trường Đại học Phòng vệ Nhật Bản đã đến làm việc và giảng dạy tại Khoa từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 2014.

Trong thời gian làm việc tại Khoa, GS. Yoshihide Yamada đã tham gia giảng dạy các chuyên đề chuyên sâu về phương pháp tính toán và đo diện tích phản xạ hiệu dụng trong ra đa (RCS) và làm việc với nhóm nghiên cứu về ăng-ten của Khoa.

Đặc biệt, buổi giảng dạy chuyên đề về phương pháp tính toán và đo kiểm diện tích phản xạ hiệu dụng trong ra-đa diễn vào ngày 20/5 đã thu hút được sự tham gia đổng đảo của các cán bộ, giáo viên Khoa Vô tuyến Điện tử, các cán bộ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Trung tâm 80 - Cục Tác chiến Điện tử.

 \"1\"

Trong thời gian hơn 3 tiếng, GS. TS. Yoshihide Yamada đã đi sâu vào phân tích tình hình nghiên cứu về RCS trên thế giới, các phương pháp tính toán với các ưu và nhược điểm khác nhau. Đồng thời giáo sư cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của nhiều năm công tác trong quá trình tính toán RCS góp phần nâng cao độ chính xác tính toán và giảm thiểu được thời gian tính toán, đăc biệt là ở các dải tần số siêu cao.

Những kinh nghiệm của giáo sư trong lĩnh vực nghiên cứu về ra-đa sẽ giúp cho các nhà nghiên cưu về ra-đa của Việt Nam có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn phương pháp tính toán, trang thiết bị cần thiết và phương pháp đo diện tích phản xạ hiệu dụng trong ra-đa chính xác và đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài buổi giảng chuyên đề, GS. TS. Yoshihide Yamada đã dành 3 buổi đến giảng dạy trực tiếp cho nhóm học viên, sinh nghiên nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Ăng-ten Truyền sóng và Siêu cao tần với mục đích mở ra một số hướng mới trong nghiên cứu thiết kế các linh kiện cao tần sử dụng cho các trạm thu phát di động, thông tin vệ tinh và các ứng dụng cho các mục đích dân dụng khác.

 \"2\"

Đây là lần thứ 3 GS Yamada đến giảng dạy và làm việc với Khoa. Chuyến làm việc của GS. TS. Yoshihide Yamada góp phần tiếp tục mở rộng hướng hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Khoa Vô tuyến Điện tử và Trường Đại học Phòng vệ của Nhật Bản.

Nguyễn Quốc Định, K31

     Trong ba ngày từ 6/5/2014 đến 8/5/2014, Khoa Vô tuyến Điện tử phối hợp với Công ty Agilent tổ chức seminar về ứng dụng công cụ phần mềm mô phỏng ADS (Advanced Design System) trong thiết kế các mạch Siêu cao tần.

 

\"Seminar

 

     Tham gia seminar có các giáo viên của Khoa và chuyên gia của Công ty Agilent. Chuyên gia của Công ty Agilent đã giới thiệu chuyên sâu về các ứng dụng, phương pháp sử dụng phần mềm ADS trong việc thiết kế mạch siêu cao tần.

So với các công cụ hỗ trợ, thiết kế mạch Siêu cao tần khác, phần mềm ADS cho thấy nhiều ưu việt từ khâu tính toán thiết kế đến mô phỏng và layout mạch in. ADS cho phép đọc file tham số ma trận tán xạ các linh kiện của các nhà sản xuất lớn trên thế giới trong tính toán mô phỏng giúp nâng cao tính chính xác kết quả mô phỏng so với sản phẩm thực tế. Ngoài ra tính năng mô phỏng điện từ trường 3D giúp đánh giá thiết kế một cách trực quan để đưa ra các thay đổi thiết kế sao cho tối ưu.

     Các giáo viên của Khoa Vô tuyến Điện tử tham gia seminar đều nhận thấy ADS là công cụ đắc lực trong quá trình giảng dạy một số môn học như thiết kế Siêu cao tần, thiết kế RF,.v.v. Công cụ này giúp sinh viên nhanh chóng làm quen với quá trình thực tế tính toán, thiết kế và chế tạo các mạch Siêu cao tần.

     Sau thành công của seminar, chuyên gia của Công ty Agilent cho biết sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ giảng viên, sinh viên Khoa Vô tuyến Điện tử trong việc thiết kế các mạch Siêu cao tần đảm bảo cả chu trình thiết kế: Mô phỏng – Chế thử - Đo kiểm.

 

Ngày 29/4 vừa qua Hội đồng đánh giá cấp Học viện đã tổ chức nghiệm thu kết quả tự đánh giá Chương trình Kỹ sư Chuyên ngành Điện tử-Viễn thông theo bộ tiêu chuẩn AUN do Khoa Vô tuyến Điện tử phụ trách. Sau khi nghe báo cáo tự đánh giá của Khoa, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, PGS.TS. Nguyễn Lạc Hồng, Phó Giám đốc Học viện và các thành viên trong Hội đồng đã có nhận xét đánh giá tốt về kết quả đánh giá và báo cáo tự đánh giá của Khoa. Hội đồng nhất trí với kết quả tự đánh giá tổng hợp 4,8 điểm. Chương trình Điện tử-Viễn thông cũng chương trình đạt quả tự đánh giá tốt nhất trong Học viện.

 

\"Anh

 

AUN là viết tắt của ASEAN University Network (Mạng lưới đại học Đông Nam Á) được thiết lập từ 11/1995 bao gồm một số trường đại học nổi tiếng trong khu vực, nhằm mục đích gia tăng sức mạnh của cộng đồng các đại học thành viên trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục hiện nay. Hiện đã có có 27 trường đại học đến từ 10 nước ASEAN trở thành thành viên của tổ chức này. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học, AUN đã tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA). Việc lựa chọn kiểm định theo chuẩn AUN nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực. Tiếp nữa, để phát hiện chương trình còn tồn tại những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN.
Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 15 tiêu chuẩn với 68 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức là: 1 = không có gì (không có tài liệu, kế hoạch, minh chứng ); 2 = chủ đề này của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong mới chỉ nằm trong kế hoạch; 3 = có tài liệu, nhưng không có minh chứng rõ ràng; 4 = có tài liệu và minh chứng; 5 = có minh chứng rõ ràng về hiệu quả trong lĩnh vực xem xét; 6 = chất lượng tốt; 7 = xuất sắc. Mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đều có trọng số như nhau, điểm đánh giá của toàn bộ chương trình là điểm trung bình cộng của cả 74 tiêu chí. 4.0 là ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN.

 

Được biết, chương trình đào tạo tại Việt Nam có kết quả đánh giá AUN cao nhất hiện tại là chương trình đào tạo Cử nhân khoa học ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 5.0 điểm.

 

Subcategories

Thông báo tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Thông tin M1

Công ty TNHH MTV Thông tin M1 là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel Group) hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các thiết bị Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin. Với mục tiêu “trở thành Công ty Linh hoạt - Thông minh - Chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất Điện tử Viễn thông Công nghệ cao”, chúng tôi: luôn chủ động nắm bắt và đón đầu các xu hướng phát triển khoa học, công nghệ trên thế giới làm tiền đề để nghiên cứu thiết kế, phát triển, chế tạo sản phẩm, thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông; góp phần vào chiến lược xây dựng Viettel là một trong những Tập đoàn lớn với một ngành sản xuất thiết bị công nghệ cao hàng đầu trong khu vực.

 Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi cần bổ sung nhân sự làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại các vị trí sau:

1.     Kỹ sư Thiết kế Phần mềm điện thoại - 05 người (HCM/HN)

2.     Kỹ sư Thiết kế Phần mềm thiết bị mạng – 05 người (HCM/HN)

3.     Kỹ sư Thiết kế phần mềm dịch vụ (Server Backend) – 10 người (HCM/HN)

4.     Kỹ sư Kiểm thử phần mềm thiết bị - 03 người (HN/HCM)

(Chi tiết mô tả công việc trong phụ lục đính kèm)

Các ứng viên có nhu cầu vui lòng nộp hồ sơ tại:

Hồ Chí Minh:

Công ty TNHH MTV THÔNG TIN M1

Đ/c: Tầng 7, Nhà N6, H158/2 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q. Tân Bình, HCM.

ĐT: 08-6297 7877 / Anh Tiến: 097.345.1166

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Nội:

Công ty TNHH MTV THÔNG TIN M1

Đ/c: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

ĐT: Anh Hà: 0962909629

Hoặc Chị Hoa: 0989471222

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quyền lợi:

 • Mức thu nhập: thỏa thuận phù hợp theo vị trí tuyển dụng và năng lực, kinh nghiệm cá nhân
 • Các chế độ thưởng theo dự án, theo kết quả sản xuất kinh doanh
 • Được học hỏi, tham gia quy trình đầy đủ thiết kế, sản xuất thiết bị: Nhu cầu thị trường à Thiết kế ý tưởng à Thiết kế ID, UI, ME, HW, SW à Test, tối ưu à Sản xuất hàng loạt à Thị trường.
 • Được làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Được làm việc và học hỏi từ những chuyên gia, đối tác về công nghệ hàng đầu trong nước và nước ngoài.
 • Được học hỏi, làm việc với dây chuyền công nghiệp sản xuất số lượng lớn hiện đại, thiết bị test chỉ tiêu điện, cơ khí, độ bền môi trường theo quy trình chuyên nghiệp sản xuất thiết bị điện tử viễn thông.
 • Được khuyến khích đề xuất sáng kiến ý tưởng và nhận chế độ thưởng.

Chú ý: Hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Công ty tuyệt đối không thu bất kỳ lệ phí nào.